Pity 2014

 • Terminem złożenia oświadczenia jest 20 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Można tego dokonać także w ciągu roku poprzez druczek CeiDG-1, w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Dla działów specjalnych terminem jest 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (ewentualnie tydzień, w którym rozpoczęto działalność). Jeżeli chcesz dopilnować, aby Twoje zeznanie podatkowe fiskus otrzymał w terminie wypełnij i rozlicz swój PIT-36L poprzez internet. Zrobisz to używając naszego programu do PIT lub w trybie online. Wypełnianie i rozliczanie PIT jest naprawdę proste, wystarczy skorzystać z programu! Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
  • szybszy zwrot nadpłaty
  • ,
  • ochrona środowiska
  • ,
  • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu
  • ,
  • oszczędność czasu
  • ,
  • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej
  • ,
  • łatwość wypełnienia
  • ,
  • gwarancja poprawności składanej deklaracji
  • ,
  • bezpieczeństwo przesyłanych danych
  Ażeby złożyć formularz PIT-28 i skorzystać z ulgowego opodatkowania najpierw trzeba złożyć deklarację do Fiskusa, w której wyrażona będzie chęć skorzystania z tej formy rozliczenia podatkowego. Wówczas zostaną sprawdzone wszystkie informację o danym podatniku oraz czy spełniają oni wszelkie wymagania. Obowiązujące przepisy podatkowe zakładają odliczanie kosztów uzyskania przychodu, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, w formie ryczałtowej. Oznacza to, że wartości wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają charakter uniwersalny i są stosowane w przypadku wszystkich umów o pracę, niezależnie od wysokości przychodu. Początkowa część blankietu pit 28 jest jak zwykle przeznaczona na wybór miejsca składania formularza. Należy tam wpisać pełną nazwę Urzędu, przez który jesteśmy obsługiwani wraz z zaznaczeniem odpowiedniego miasta. Warto pamiętać, że musimy w tej części również zaznaczyć czy jest to korekta składanego zeznania czy robimy to po raz pierwszy. Tę informację należy umieścić w rubryce numer 6. Pit 28 dotyczy prowadzących indywidualnie własny biznes w formie spółki cywilnej albo spółki jawnej, prowadzących własną firmę, uzyskujących zarobki z racji umowy poddzierżawy, najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych porozumień o podobnym kształcie, jeżeli umowy owe nie są zawierane w ramach prowadzonej własnej pozarolniczej działalności gospodarczej. W druku PIT-37 podać trzeba profity wynikające z praw autorskich i pozostałych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się również świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wypłaty z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane. PIT przez Internet w pięciu krokach:
  • podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok,
  • wyślij dokument,
  • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
  • wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki "Do pobrania" aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
  • wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z program pity 2014 (noweprogramypity2014.pl) zakładki – Formularze , a następnie go wypełnij,

Comments

0 comments